3. december je mednarodni dan invalidov ter oseb s posebnimi potrebami

3. decembra obeležujemo mednarodni dan invalidov ter oseb s posebnimi potrebami.

Oktobra leta 1992 je generalna skupščina Združenih narodov 3. december razglasila za mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami.

Na svetu živi milijarda ljudi z neko obliko invalidnosti, kar predstavlja 10 odstotkov svetovnega prebivalstva. Od tega si 50 odstotkov invalidnih oseb ne more privoščiti zdravstvenega varstva. V Sloveniji je 170.000 oseb z invalidnostjo, kar predstavlja 8,5 odstotka populacije.

Osebe s posebnimi potrebami so:

  • Slepi in slabovidni
  • Gluhi in naglušni
  • Gibalno ovirane osebe
  • Dolgotrajno bolne osebe
  • Osebe z motnjami v duševnem razvoju
  • Osebe s čustvenimi in vedenjskimi motnjami
  • Osebe z motnjami avtističnega spektra
  • Nadarjene osebe
  • Osebe z učnimi težavami
  • Osebe z govorno-jezikovnimi motnjami

Slabši položaj invalidov je posledica pomanjkanja možnosti in ovir, s katerimi se ti vsakodnevno srečujejo v fizičnem okolju, ter neizvajanja in nepoznavanja zakonske ureditve in odnosa družbe do invalidov.

V Sloveniji je invalidom zagotovljeno vstopanje v celoten sistem socialnih in drugih pravic, da lahko živijo enako kot drugi.