Register zdravil

Podelitev dovoljenja za promet z zdravilom siroto še ne pomeni, da je zdravilo na voljo v vseh državah članicah Evropske unije. Šele po določitvi statusa »zdravila sirote« in pogojev za komercialno uporabo gre zdravilo v vsaki državi članici EU skozi strogo določene postopke, kjer se določi način povračila stroškov in cena zdravila. Kljub skupnim naporom so razhajanja v pristopih med državami precejšnja, dostop do zdravil sirot je med državami članicami EU zelo različen.

Register o zdravilih sirotah v EU.

O zdravilih sirotah najdete osnovne informacije tudi na slovenski strani Orphanet.