Redke bolezni in stanja, ki zahtevajo zdravljenje v tujini

Konzilij zdravnikov UKC Ljubljana ali UKC Maribor glede na strokovno področje, ki zahteva zdravljenje bolnika z redko boleznijo v tujini, utemelji razlog za zdravljenje in potrdi, da so izčrpane možnosti zdravljenja v predlaganem obsegu v Republiki Sloveniji.

Konzilij zdravnikov v razlagi tudi povzame v kakšnem obsegu je pričakovati izboljšanje zdravstvenega stanja bolnika, ki bo pregledan ali zdravljen v tujini. Vlogo nato naslovi na ustrezen oddelek ZZZS, ki prošnjo obravnava in zdravljenje odobri, če prošnja izpolnjuje vse pogoje glede na
zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).

Redke bolezni z majhnim številom bolnikom in zelo raznolikimi patofiziološkimi procesi zahtevajo mednarodno sodelovanje v raziskovanju mehanizmov bolezni, diagnostike in zdravljenja. S tem namenom sta Evropska komisija in ameriški Nacionalni inštitut za zdravje (NIH) leta 2011 ustanovila Mednarodni raziskovalni konzorcij za redke bolezni (International Rare Diseases Research Consortium – IRDiRC) . Konzorcij naj bi v raziskovalnih prizadevanjih združil strokovnjake, farmacevtsko industrijo in bolnike, ki jih v mnogih aktivnostih predstavlja EURORDIS kot nevladna mednarodna organizacija bolnikov z redkimi boleznimi. Sodelovanje med znanstveniki in industrijo naj bi pomembno pospešilo procese odkrivanja informacij v genomu, transkriptomu in metabolomu pri redkih boleznih, kar bi posredno vodilo k boljši diagnostiki, razumevanju presnovnih poti in hitrejšemu načrtovanju uspešnega zdravljenja. Eden od pomembnih dveh ciljev IRDiRC je uvedba 200 novih zdravil za redke bolezni in uspešna postavitev diagnoze za večino redkih bolezni do leta 2020. V letu 2014 se je številka ustavila pri 137 novih zdravilih, v letu 2016 pa je ta številka že 183. V to število se uvrščajo tudi t.i. »preusmerjena zdravila«, kjer pri že znani terapevtski substanci odkrijejo učinkovitost tudi pri zdravljenju povsem druge, tokrat redke bolezni. Nekatera teh zdravil so registrirana le za podskupine bolnikov z določeno boleznijo.

Redke bolezni so velikokrat opisane tudi kot bolezni sirote (angl. orphan diseases), sam izraz ponazarja tudi pomanjkanje zanimanja farmacevtske industrije in drugih vpletenih za težave pacientov, ki trpijo zaradi teh bolezni. Zaradi slabega zanimanja farmacevtske industrije za vlaganje v razvoj zdravil za redke bolezni, so države zakonsko spodbudile farmacevsko industrijo. V ZDA so že leta 1983 sprejeli Zakon o zdravilih sirotah (Orphan Drug Act). Zakonitosti trga so namreč kazale, da raziskovalne ustanove ne bodo vlagale v raziskave zdravil, pri katerih ne pričakujejo dobička in jih je torej treba spodbuditi z zakonskimi ugodnostmi. Evropska unija je podoben zakon sprejela šele leta 2000 (Regulation EC No 141/2000 on orphan medicinal products). V EU te spodbude vključujejo:

 • pomoč in nasvete Evropske agencije za zdravila (angl. European medicines agency, EMA) pri oblikovanju študij tako, da bi bili rezultati čim bolj zanesljivi,
 • poenostavljene postopke razvoja in registracije zdravila,
 • desetletno ekskluzivno pravico proizvodnje in prodaje zdravila farmacevtskemu podjetju, ki je zdravilo razvilo, ter
 • finančne spodbude s strani EU za raziskovanje bolezni in novih načinov zdravljenja.

Poleg teh spodbud je EU tudi ustanovila znanstveni Odbor za zdravila sirote (angl. Committee for Orphan Medicinal Products, COMP) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA – European Medicines Agency).

COMP je v obdobju od leta 2000–2014 obravnaval 2.127 vlog za pridobitev statusa zdravila sirote, od katerih jih je za designacijo predlagal 1.430. Od prvotnih 2.127 zdravil pa je le približno 5 % v nadaljevanju registracijskega postopka pridobilo naziv zdravilo sirota in izpolnilo tudi vse druge pogoje (dokaz kvalitete, učinkovitosti in varnosti) za pridobitev dovoljenja za promet oziroma za prihod na tržišče. Trenutno je v registru EU le 114 zdravil sirot, odobrenih za zdravljenje okoli 70 različnih dednih bolezni.

Dodelitev statusa zdravila sirote poteka v dveh fazah. Najprej dobi zdravilo status zdravila sirote začasno, ob prvi vlogi, nato pa ponovno po določenem obdobju razvoja, ko predlagatelj izpolni za registracijo vse predpisane pogoje. Takrat COMP ponovno presodi, ali novo zdravilo še vedno izpolnjuje tudi vse zahtevane pogoje za ohranitev statusa zdravila sirote, predvsem glede morebitnih novejših podatkov o pogostnosti redke bolezni. Zelo pomembno je tudi, da je novo zdravilo boljše glede učinkovitosti in varnosti, kakor ostala zdravila, ki so za isto indikacijo že odobrena v EU. Če nova zdravila ne zadostijo tem kriterijem, nimajo pravice do statusa zdravila sirote in s tem izgubijo pravico do desetletne ekskluzivnosti na tržišču, z izgubo ekskluzivnosti pa se jim tudi zelo zmanjša možnost, da z zaslužkom nadomestijo sredstva, ki so jih vložili v raziskave in razvoj zdravila.

Pomemben delež raziskovanja na področju RB je bil financiran preko programov FP6 in FP7 (Sixth and Seventh Framework Programme od leta 2002 do 2013), sedaj pa ga pokriva Horizon 2020 kot največji evropski raziskovalni in inovacijski projekt. Pomembna raziskovanja na področju RB potekajo tudi pod okriljem evropske iniciative E-Rare in EuroGenTest, kjer dobite informacije tudi v slovenskem jeziku.

Nevrološke bolezni

Kirurgija redkih epileptičnih sindromov

 • Fondation ophtalmologique adolphe de Rothschild
  Unite de neurochirurgie pediatrique et chirurgie de l’epilepsie
  25-29, Rue Manin 75940 Paris Cedex 19, Francija
 • Behandlungszentrum Vogtareuth
  Neuropediatric Clinic and Clinic for Neurorehabilitation
  Epilepsy Center for Children and Adolescents, Schoen Kliniken, Vogtareuth
  Koordination Epilepsiechirurgie, Behandlungszentrum Vogtareuth
 • Hopital Saint Vincent de Paul,
  Service de Neuropédiatrie et Maladies Métaboliques, Hopital Necker Enfants Malades
  Paris, Francija

 

Kirurgija nekaterih redkih tumorjev hrbtenjače ali možganov

 • Universitaetsklinikum Tuebingen, Department of Neurosurgery
  Universitaetsklinikum Tuebingen, Eberhard Karls University Tuebingen
  Tuebingen, Nemčija
 • Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, AKH WIEN
  Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde
  Wien, Avstrija
 • Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust, Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust, Department of Neurosurgery and Radiology Department, Dr. Sanjay Bhate – Consultant Paediatric Neurologist
  Great Ormond Street, London, Velika Britanija
 • Swiss Neuro Institute SNI Hirslanden Clinic – Swiss Neuro
  Institute SNI Hirslanden Clinic, Zürich, Švica
 • Stereotaxic surgery, Royal Hallamshire Hospital
  Sheffield, Velika Britanija

 

Obravnava redkih nevrometabolnih stanj

 • UniveristatsKlinikum Heidelberg,
  Allg.Pädiatrie, Neuropädiatrie, Stoffwechsel, Gastroenterologie, Nephrologie
  Heidelberg, Nemčija
 • University Children’s Hospital Zurich,
  Department of Neurology, Div. of Clinical Neurophysiology
  Zurich, Švica
 • Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust
  Great Ormond Street, Dr Lucinda Carr – Consultant Paediatric Neurologist
  London, Velika Britanija

 

Obravnava levkodistrofij

 • VU University Medical Center
  Amsterdam, Nizozemska

 

Obravnava kranio-facialnih dismorfizmov

 • Chirurgie plastique et esthétique
  Paris, Francija
 • Centre de Reference des Malformations Crânio-Faciales
  Hôpital Necker-Enfants Malades
  Paris, Francija

 

Obravnava redkih cerebralnih in cerebelarnih malformacij

 • Division of Genetics and Developmental Medicine, Department of Pediatrics
  University of Washington School of Medicine, Seattle, ZDA
 • Division of Pediatric Neurology, Department of Neurosciences
  University of California, San Diego, California, ZDA
 • Departments of Pediatrics and Neurology, University of Washington, Center for Integrative Brain Research and Seattle Children’s Research Institute
  Seattle, WA, ZDA
 • Department of Radiology, Neurology Pediatrics, University of California at San Francisco
  San Francisco, California, ZDA

 

Bolezni dihal

Presaditev pljuč pri cistični fibrozi

 • Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien
  Dunaj, Avstrija

 

Imunske in revmatične bolezni

Zdravljenje nekaterih primarnih imunskih pomanjkljivosti s transplantacijo krvotvornih matičnih celic.

Pri zdravljenju bolnikov sodelujemo predvsem s Kliničnim oddelkom za hematologijo in onkologijo in tujimi inštitucijami:

 • Great North Children’s Hospital, Children’s Services
  The Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust
  Royal Victoria Infirmary
  Newcastle upon Tyne, Velika Britanija
 • University Medical Center Freiburg
  Main Clinical Campus
  Freiburg, Nemčija
 • Necker-Enfants malades hospital
  Paris, Francija

 

Pri obravnavi revmatičnih bolnikov sodelujemo s Službo za radiologijo, Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo, Bolnišnico Petra Držaja in tujimi inštitucijami:

 • Istituto Giannina Gaslini di Genova
  Ospedale Pediatrico
  Genova, Italija

 

Genetske bolezni in sindromi

Operativna obravnava težkih skeletnih in nevroloških anomalij (npr. Sindrom Crouzon/Pfeiffer, Sindrom Teacher Collins)

 • Chirurgie plastique et esthétique
  Paris, Francija
 • Centre de Reference des Malformations Crânio-Faciales
  Hôpital Necker-Enfants Malades
  Paris, Francija

 

Endokrinološke bolezni

Operativna obravnava kompleksnih motenj diferenciacije spola

 • Karolinska Institute
  Solna, Švedska
 • Academic Medical Centre
  Amsterdam, Nizozemska
 • Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde
  AKH WIEN, Wien, Avstrija

 

Prirojene presnovne bolezni

Presaditve hematopoetskih matičnih celic za nekatere prirojene motnje presnove (mukopolisaharidoze, sfingolipidoze in druge)

Presaditve jeter v pediatričnem obdobju (motnje ciklusa sečnine, tirozinemija in druge)

 

 • Sheffield Children’s NHS Trust
  Sheffield, Velika Britanija
 • University Hospital Hamburg – Eppendorf
  Hamburg, Nemčija
 • Division of Metabolic Diseases and Children’s Research Center
  University Children’s Hospital Zürich
  Zürich, Švica
 • Pediatric Blood and Marrow Transplantation Program
  University Medical Center Utrecht
  Utrecht, Nizozemska

 

Krvne bolezni in redki raki

 • Obsevanje redkih rakov s protoni
  Švica
 • Intraarterijska kemoterapija retinoblastoma
  Sienna, Pariz, Francija
 • Zdravljenje z OKT3
  Celovec, Avstrija
 • Specifični operativni posegi redkih rakov
  Pariz, Francija
  London, Velika Britanija

 

Bolezni sečil

Na zdravljenje v tujino pošiljamo tiste otrok z redkimi boleznimi sečil, pri katerih obstaja strokovni razlog, da je zdravljenje v Sloveniji izčrpano in je v danem trenutku dostopno le v tujini.

Kombinirana jetrna in ledvična transplantacija pri primarni hiperoksaluriji tip I

 • University Medical Center
Hamburg-Eppendorf, International Office

  Hamburg, Nemčija

 

Transplantacija ledvic malih otrok ali otrok z zapleteno urološko situacijo

 • Unfallkrankenhaus Graz
  Graz, Avstrija

 

Transplantacija ledvic malih otrok ali otrok z zapleteno urološko situacijo

 • Steiermärkische Krankenanstalten-gesellschaft m. b. H.
  LKH-Univ. Klinikum Graz
  Graz, Avstrija

 

Sodelovanje pri obravnavi nekaterih genetsko pogojenih FSGS

 • Istituto Giannina Gaslini di Genova, Ospedale Pediatrico
  Genova, Italija

 

Sodelovanje pri obravnavi nekaterih zapletov po transplantaciji

 • GOSH – Great Ormond Street Hospital for Children
  London, Velika Britanija

 

Sodelovanje pri diagnostiki s komplementom povezanih bolezni sečil

 • 3rd Department of Internal Medicine, Semmelweis University Budapest
  Budapest, Madžarska

 

Bolezni prebavil in jeter

Atrezija žolčevodov Q44.2

 • Paediatric Liver, GI and Transplantation, Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII