Svetovni dan zdravja 2018 s sloganom Univerzalna dostopnost do zdravstvenih storitev za vsakogar, vsepovsod

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je 7. april prvič razglasila za Svetovni dan zdravja že leta 1950. Slogan letošnjega dneva je Univerzalna dostopnost do zdravstvenih storitev za vsakogar, vsepovsod in njegov namen je opozoriti na neenakosti v zdravstvu, hkrati pa poudariti, da je zdravje pomembna vrednota; pravica do socialne varnosti in varovanja zdravja pa sodi med temeljne pravice posameznika.

Po samooceni v letu 2016 je petina odraslih oseb svoje splošno zdravstveno stanje ocenila kot zelo dobro.

V Sloveniji v povprečju preživimo zdravi 72 % življenja, manj kot znaša povprečje v EU.
Po evropskem strukturnem kazalniku Zdrava leta življenja, ki temelji na omejitvah posameznika pri običajnih aktivnostih in torej predstavlja pričakovano trajanje življenja brez oviranosti, v Sloveniji v povprečju preživimo zdravi 72 % življenja (ženske 69 %; moški 75 %), kar je manj kot v povprečju EU, kjer preživijo zdravi 78 % življenja (ženske 76 %; moški 80 %). Za vse države EU je za ta kazalnik značilna dokaj visoka razlika med spoloma, kar je predvsem posledica nižjega števila let pričakovanega trajanja življenja moških.

RedkeBolezniSDZ2018