Prirojene presnovne bolezni

Motnja prenašalca za karnitin (primarno pomanjkanje karnitina)

Motnja vnosa / transporta karnitina je potencialno življenje ogrožajoča motnja oksidacije maščobnih kislin, za katero je značilen nastanek kardiomiopatije zgodaj v otroštvu, pogosto s pridruženo mišično šibkostjo ter hipotonijo, nenapredovanjem na telesni teži ter ponavljajočimi epizodami hipoglikemičnih hipoketotičnih krčev in/ali motenj zavesti s komo.

Angl.: Systemic primary carnitine deficiency

Mednarodna okrajšava: SPCD

Koda bolezni: ORPHA: 158, ICD-10: E71.3, OMIM: 212140

Povzetek podatkov o bolezni

Epidemiologija

Natančna prevalenca bolezni ni znana in se razlikuje po posameznih etničnih skupinah. Ocenjena prevalenca je 1/20 000 do 1/70 000 novorojencev v Evropi ter ZDA, prevalenca na Japonskem pa je 1/40 000 rojstev. Na Ferskih otokih je prevalenca 1/1300 in incidenca bolezni 1/720.

Klinični opis bolezni

Pojav bolezenskih simptomov je običajno med 3. in 24. mesecem starosti. Dojenčki in malčki izrazijo klinično sliko s hipoketotično hipoglikemijo ter težavami pri hranjenju, z razdražljivostjo, letargičnostjo ter hepatomegalijo, nastanek težav pa sproži katabolizem ob stradanju ali prebolevanju okužbe (npr. gastroenteritis, okužba dihal). Približno polovica bolnikov, ki ima klinične simptome in znake, ima mišično hipotonijo ter progresivno kardiomiopatijo, ki vodi v odpoved srca. Lahko je prisotna tudi anemija, saj ima karnitin vlogo v celični presnovi eritrocitov. Kadar se bolezenski znaki začnejo v odrasli dobi, so simptomi blagi, kot so npr. utrujenost ter okrnjena sposobnost daljšega fizičnega ali mentalnega napora, opisani pa so tudi primeri dilatativne kardiomiopatije ter aritmij in nenadnega srčnega zastoja. Znani so tudi odrasli s to boleznijo, ki niso nikoli imeli bolezenskih težav. Med nosečnostjo se lahko poslabšajo tako blagi simptomi utrudljivosti kot tudi srčna aritmija.

Etiologija

Bolezen povzroča mutacija gena SLC22A5 na kromosomu 5q23.3, ki kodira od natrija odvisno prenašalno beljakovino na plazemski membrani z visoko afiniteto za karnitin (OCTN2). Prenašalna beljakovina je izražena v večini tkiv, tudi v kulturi fibroblastov, na limfocitih, mišicah, ledvicah, črevesju ter srcu. Prenašalec OCTN2 je nujen za prenos L-karnitina preko plazemske membrane. L-karnitin je potreben za prenos dolgoverižnih maščobnih kislin v mitohondrije, kjer poteka proces oksidacije maščobnih kislin. Kadar maščobe niso na voljo, se prekomerno porablja glukoza in to vodi v hipoglikemijo, maščobe pa se povečano sproščajo iz maščevja in se namesto v proces oksidacije usmerjajo v odlaganje v jetrih, srcu ter skeletnih mišicah, kar vodi v steatozo jeter ter maščobno miopatijo.

Diagnostične metode

Diagnoza temelji na meritvi nizkega nivoja plazemskega prostega ter celokupnega karnitina (<5-10 micromol/L) in jo potrdimo z dokazom pomembno zmanjšanega prenosa karnitina v kožnih fibroblastih ali z molekularno genetsko analizo gena SLC22A5. Prisotna je maščobna miopatija z mikrovezikularnim kopičenjem maščob v mišicah in jetrih, kot tudi povišani nivoji jetrnih transaminaz ter hiperamoniemija. Značilna je tudi pomembna izguba karnitina preko ledvic kljub zelo nizki plazemski in tkivni ravni karnitina. Presejanje novorojencev je na voljo v nekaterih državah (Avstrija, Danska, Madžarska, Islandija, Portugalska, Španija) in od leta 2018 tudi v Sloveniji.

Diferencialna diagnoza

Diferencialno diagnostično je potrebno pomisliti na druge motnje oksidacije maščobnih kislin (npr. pomanjkanje srednjeverižne acil-CoA dehidrogenaze ter zelo dolgoverižne acil-CoA dehidrogenaze).

Genetika in genetsko svetovanje

Bolezen se deduje avtosomno recesivno, genetsko svetovanje in predrojstvena diagnostika sta možni pri družinah z znano prisotno vzročno bolezensko gensko spremembo.

Obravnava in zdravljenje

Priporočeno je zdravljenje z visoki odmerki karnitina. Predlagani odmerki levokarnitina (L-karnitina) so 100-400 mg/kg/dan v treh odmerkih per os, terapija je potrebna do konca življenja.

Prognoza

Prognoza je ob ustreznem oralnem zdravljenju z L-karnitinom dobra.

Društva bolnikov

V Sloveniji ni društva, ki bi vključevalo bolnike s to boleznijo, se pa lahko organizirajo v okviru krovne organizacije bolnikov Združenja za redke bolezni Slovenije
FOD (Fatty Oxidation Disorders) Family Support Group kot del NORD (National Organization for Rare Disorders v Združenih državah Amerike)

Strokovni pregled

Mojca Žerjav Tanšek dr.med., oktober 2018