Prirojene presnovne bolezni

Pomanjkanje dolgoverižne 3-hidroksiacil-CoA dehidrogenaze

Pomanjkanje dolgoverižne 3-OH-CoA dehidrogenaze (LCHADD) je mitohondrijska motnja oksidacije dolgoverižnih maščobnih kislin, ki se pri večini bolnikov izrazi v zgodnjem otroštvu s hipoketotično hipoglikemijo, metabolno acidozo, obolenjem jeter, hipotonijo ter pogosto tudi s srčno prizadetostjo z aritmijami in/ali kardiomiopatijo.

Angl.: Long chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency

Mednarodna okrajšava: LCHAD deficiency

Koda bolezni: ORPHA: 5, ICD-10: E71.3, OMIM: 609016

Povzetek podatkov o bolezni

Epidemiologija

Pojavnost bolezni ob rojstvu je po svetu ocenjena na 1 na 250.000, pogostejša je v državah ob baltskem morju.

Klinični opis bolezni

Večina bolnikov razvije hudo obliko bolezni, običajno že v dojenčkovem obdobju. Bolezen se izrazi s hipoketotično hipoglikemijo, metabolno acidozo, hipotonijo, prizadetostjo jeter s hepatično encefalopatijo, kardiomiopatijo ter srčnimi aritmijami. Pred presnovnim iztirjenjem je pogosto prisotno obdobje stradanja in/ali sočasne okužba, ki sprožita hipoketotično hipoglikemijo. Pogosto se razvije kronična periferna nevropatija ter pigmentna retinopatija. Redkejša prezentacija LCHADD je nenadni srčni zastoj ali nenadna smrt dojenčka (t.i. smrt v zibki). Pri nosečnici, ki nosi plod z LCHADD se pogosto razvije HELLP sindrom (oblika preeklampsije s hemolizo (H), povišanimi jetrnimi encimi (angl. elevated – EL) ter nizkimi trombociti (angl. low platelet –LP)).

Etiologija

LCHADD povzroči izolirano pomanjkanje dolgoverižne 3-hidroksiacil-CoA dehidrogenze, encima, ki sestavlja mitohondrijski trifunkcijski beljakovinski kompleks (TFP). TFP je heterooktamer iz 4 alfa in 4 beta podenot. LCHADD je posledica mutacij gena HADHA (2p23), ki kodira alfa podenoto TFP. Večina evropskih bolnikov z LCHADD je homozigotov za mutacijo 1528G>C alfa podenote, ki je locirana na katalitskem mestu LCHAD.

Diagnostične metode

Analiza organskih kislin v urinu pokaže C6-C14 (hidroksi) dikarboksilno acidurijo. Acilkarnitini v krvi pokažejo povišan profil dolgoverižnih hidroksi-acil-karnitinskih molekul (C14-OH, C16-OH, C18-OH, ter C18:1-OH). Potrditvena diagnostika je z molekularno analizo HADHA gena. Analiza encimske aktivnosti na kulturi fibroblastov ali limfocitov pokaže izolirano pomanjkanje dolgoverižne 3-hidroksiacil-CoA dehidrogenazne aktivnosti.
Presejanje novorojencev na LCHADD je dostopno v nekaterih državah, tudi v Sloveniji. Prenatalna diagnoza je možna ob znani vzročni mutaciji ali z analizo encimske aktivnosti ob biopsiji horionskih resic.

Diferencialna diagnoza

Pomanjkanja mitohondrijske trifunkcijske beljakovine (TFPD) klinično ni mogoče ločiti od LCHADD. Nekateri dojenčki umrejo nenadne smrti (t.i. smrt v zibki).

Genetika in genetsko svetovanje

LCHADD se deduje avtosomno recesivno, na voljo je genetsko svetovanje.

Obravnava in zdravljenje

Zdravljenje zajema vseživljenjsko strogo dieto z nizko vsebnostjo maščob, z omejitvijo vnosa dolgoverižnih maščobnih kislin ter nadomeščanjem srednjeverižnih maščobnih kislin in izogibanje stradanju. Ukrepi v primeru presnovnega iztirjenja morajo biti določeni za vsakega bolnika, v primeru težav je nujno poiskati zdravniško pomoč. Pomembne so tudi omejitve fizične aktivnosti ter izpostavljenosti vremenskim ekstremom.

Prognoza

Prognoza za znane bolnike z LCHADD je bila včasih slaba, vendar presejanje novorojencev ter zgodnje zdravljenje prognozo izboljšata, pomembno število bolnikov preživi v odraslo dobo.

Strokovni pregled

Mojca Žerjav Tanšek dr.med., oktober 2018