Pravice kronično bolnih otrok

  • Ustava Republike Slovenije, 56. člen (pravice otrok)
    Otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo otroci v skladu s svojo starostjo in zrelostjo.
  • Konvencija o otrokovih pravicah
    24. člen Konvencije o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov z resolucijo št. 44/25 20. novembra 1989.

Socialno varstvo, socialno zavarovanje (socialna varnost)

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Vzgoja in izobraževanje

Olajšave in oprostitve

Priloge