Služba za pljučne bolezni

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Pediatrična klinika
Služba za pljučne bolezni
Bohoričeva ulica 20
1000 Ljubljana

Predstojnik oddelka

asist. Uroš Krivec, dr. med.

Zdravniki

Uroš Krivec, Marina Praprotnik, Ana Kotnik Pirš, Malena Aldeco, Dušanka Lepej, Aleksandra Zver.

iz bloga