Društva bolnikov

Društvo bolnikov s Fabryjevo boleznijo Slovenije

Društvo bolnikov s Hantingtonovo boleznijo

Društvo bolnikov s krhkimi kostmi osteogenesis imperfekta Slovenije

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi

Društvo bolnikov s Prader Willi sindromom

Društvo bolnikov z Gaucherjevo boleznijo Slovenije

Društvo DEBRA Slovenija (Društvo oseb povezanih z bulozno epidermolizo)

Društvo distrofikov Slovenije

Društvo hemofilikov Slovenije

Društvo Junaki 3. nadstropja (Društvo staršev otrok zdravljenih na hemato-onkološkem oddelku)

Društvo za cistično fibrozo Slovenije (Društvo CF)

Društvo za fenilketonurijo Slovenije

Društvo za pljučno hipertenzijo Slovenije

Dušenova mišična distrofija Slovenija (DMD Slovenija)

Evropska fundacija SATB2, ustanova za SATB2 sindrom

Iniciativa za podporo staršem in otrokom ob diagnozi DiGeorge sindroma

Iniciativa za podporo staršem in otrokom ob diagnozi ANGELMANOVEGA SINDROMA

Iniciativa za podporo staršem in otrokom ob diagnozi Beckwith-Wiedemannovega sindroma

Iniciativa za podporo staršem in otrokom ob diagnozi CHARGE sindroma

Iniciativa za podporo staršem in otrokom ob diagnozi kraniosinostoze

Iniciativa za podporo staršem in otrokom ob diagnozi redkih kromosomskih sprememb

Iniciativa za podporo staršem in otrokom z diagnozo Williamsovega sindroma

Iniciativa za povezovanje bolnikov s fibrozno displazijo kosti

Iniciativa za povezovanje otrok s sindromom delecije 1p36 in njihovih staršev

Iniciativa za povezovanje otrok z zgodnjimi epileptičnimi encefalopatijami in njihovih staršev

Iniciativa za povezovanje staršev bolnih otrok z boleznimi brez diagnoze

Iniciativa za ustanovitev združenja z diagnozo Turnerjevega sindroma

Iniciativa za združevanje bolnikov s KRBS tip 2

Invalidsko društvo Kengurujček

Marfanov sindrom – osveščanje

Otroška sekcija pri Slovenskem društvu Transplant

Pomoč bolnikom s feokromocitomi in paragangliomi

Sekcija za avtoimuni hepatitis pri Društvu za kronično vnetno črevesno bolezen

Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L

Združenje bolnikov z miastenijo gravis in kongenitalnim miasteničnim sindromom