Prirojene presnovne bolezni

Izbrane redke bolezni

Bolnišnice

Center za zdravljenje Fabryjeve bolezni

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni (pediatrija)

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni – Oddelek za genetiko (pediatrija)

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni – Oddelek za presnovne bolezni (pediatrija)

Društva bolnikov

Društvo bolnikov s Fabryjevo boleznijo Slovenije

Društvo bolnikov z Gaucherjevo boleznijo Slovenije

Društvo za fenilketonurijo Slovenije

Laboratoriji

Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko

Rehabilitacija

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

iz bloga